Realizacja SPECTRUM MARKETING dla What If Szkoła językowa | 2022 | Wszystkie prawa zastrzeżone

KONTAKT

tel. +48 535 598 195

mail: kontakt@whatif.com.pl

ING: 17 1050 1230 1000 0092 2484 0042

§1. Rezygnacja z udziału w imprezie

1.1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie, jednakże taka rezygnacja nie uprawnia do zwrotu opłaty za udział.

1.2. W przypadku chęci rezygnacji z udziału, uczestnik zobowiązany jest do znalezienia innej osoby, która zgodzi się na przejęcie jego miejsca na imprezie.

1.3. Uczestnik jest odpowiedzialny za znalezienie odpowiedniego zastępstwa i za przekazanie wszystkich niezbędnych informacji organizatorom imprezy w celu dokonania zamiany uczestnictwa.

1.4. Rezygnujący uczestnik zobowiązany jest powiadomić organizatorów o swojej rezygnacji i przedstawieniu zastępstwa nie później niż do 14.03.2024r. przed datą rozpoczęcia imprezy.

1.5. Jeśli rezygnujący uczestnik nie znajdzie odpowiedniego zastępstwa lub nie powiadomi organizatorów z odpowiednim wyprzedzeniem, traci prawo do uczestnictwa, a opłata za udział nie podlega zwrotowi.

 

§2. Zmiany w składzie uczestników

2.1. Po akceptacji proponowanego zastępstwa przez organizatorów, nowy uczestnik staje się pełnoprawnym uczestnikiem imprezy i podlega wszystkim warunkom i regulacjom dotyczącym uczestnictwa.

2.2. Zmiany w składzie uczestników muszą być zgłoszone i uzgodnione z organizatorami imprezy w sposób pisemny (sms/mail).